โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓   10 พฤศจิกายน 2563

  เรียนผู้ปกครองทราบ

                เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้

  11-13  พ.ย. 63    วัดประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับ อนุบาล 1-3

       14  พ.ย. 63    ปิดภาคเรียนที่1 /2563 ระดับ อ.1-3 

         1  ธ.ค. 63    เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกระดับชั้น)

  25-27 พ.ย. 63    ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน/ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ

  ดาวน์โหลดไฟล์