โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง   25 พฤษภาคม 2564

    ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวใน

    วันที่ 14 มิ.ย 64 เวลา 8.00 น.

    หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียก

    ลำดับต่อไปแทน

    ดาวน์โหลดไฟล์