โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564   8 มีนาคม 2564

  - ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

  • 28 เม.ย. 64 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาล 1
  • 29 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 2
  • 30 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 3

  *** รบกวนสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้งค่ะ ****

  ดาวน์โหลดไฟล์