โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน แบบ On-Site เต็มรูปแบบ   31 สิงหาคม 2563

    ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนอนุบาลค่ายฯ จึงเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ วันที่ 17 ส.ค. 2563

    ดาวน์โหลดไฟล์