โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 /64   29 ตุลาคม 2564
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /64 ลว 30/7/64   2 สิงหาคม 2564
เลื่อนเปิดเรียน แบบ On site   19 กรกฎาคม 2564
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /64 ครั้งที่ 2   25 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง   25 พฤษภาคม 2564

  ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวใน

  วันที่ 14 มิ.ย 64 เวลา 8.00 น.

  หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียก

  ลำดับต่อไปแทน

  ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง   18 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลคะแนนสอบการคัดเลือก ครูผู้สอนปฐมวัย   13 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครูผู้สอนปฐมวัย   13 พฤษภาคม 2564
กำหนดการสอบคัดเลือกครูผู้สอนปฐมวัย   7 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอนปฐมวัย   7 พฤษภาคม 2564
ประกาศรับสมัคร ครูปฐมวัย 1 อัตรา   27 เมษายน 2564

  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย.64

  ติดต่อรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เวลา 8.30-15.30 น.

  คุณสมบัติเบื้องต้น

  - จบปริญญาตรี สาขาปฐมวัย

  - มีใบประกอบวิชาชีพครู

  - เพศหญิง มีอายุ 23 ปีขึ้นไป

   

   

   

   

   

   

   

   

  ดาวน์โหลดไฟล์

ปรับเปลี่บยเวลา มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564   20 เมษายน 2564

  -ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

  ช่วงเวลา 8.30-12.00. และ 13.00-15.30 น.

  • 27 เม.ย. 64 ระดับเตรียมอนุบาล
  • 28 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 1
  • 29 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 2
  • 30 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 3

  *** รบกวนสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกคนค่ะ ****

ประกาศเปิดเรียน ตามปกติ 19 ม.ค. 64   15 มกราคม 2564
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564   12 มกราคม 2564

  เปิดรับนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3  

                อายุ    2  -  6  ขวบ 

  เอกสารหลักฐาน

            - สำเนาสูติบัตร                     1 ฉบับ

            - สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก,บิดา,มารดา)  อย่างละ   1  ฉบับ

            - สำเนาบันทึกรับวัคซีน (เล่มสีชมพู)     1   ฉบับ

            - รูปถ่าย 1 นิ้ว    จำนวน  3  รูป

  รับใบสมัครและยื่นหลักฐานได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียน          โทร.077-206798

  ดาวน์โหลดไฟล์

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์   7 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ   4 มกราคม 2564
ประกาศเปิดเรียน แบบ On-Site เต็มรูปแบบ   31 สิงหาคม 2563

  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนอนุบาลค่ายฯ จึงเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ วันที่ 17 ส.ค. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์