โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564   8 มีนาคม 2564

  - ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

  • 28 เม.ย. 64 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาล 1
  • 29 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 2
  • 30 เม.ย. 64 ระดับชั้นอนุบาล 3

  *** รบกวนสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้งค่ะ ****

  ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเปิดเรียน ตามปกติ 19 ม.ค. 64   15 มกราคม 2564
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564   12 มกราคม 2564

  เปิดรับนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3  

                อายุ    2  -  6  ขวบ 

                          ตั้งแต่ วันนี้  - 31  มีนาคม  2564

  เอกสารหลักฐาน

            - สำเนาสูติบัตร                     1 ฉบับ

            - สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก,บิดา,มารดา)  อย่างละ   1  ฉบับ

            - สำเนาบันทึกรับวัคซีน (เล่มสีชมพู)     1   ฉบับ

            - รูปถ่าย 1 นิ้ว    จำนวน  3  รูป

  รับใบสมัครและยื่นหลักฐานได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์   7 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ   4 มกราคม 2564
ประกาศเปิดเรียน แบบ On-Site เต็มรูปแบบ   31 สิงหาคม 2563

  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนอนุบาลค่ายฯ จึงเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ วันที่ 17 ส.ค. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์