โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : ทัศนศึกษา พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
วันที่ : 2021-03-26
สถานที่ : ค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :


 ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน230 คน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก กร.มทบ.45 และเข้าชมยานยนต์ทหาร ณ มว.ยานยนต์ ร.25 ผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย