โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมค่ายลูกเสือ
วันที่ : 2021-03-19
สถานที่ : ุโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64  เวลา 8.30 น. - 11.00 น.  ร.ร.อนุบาลค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (ลูกเสือ) เพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก  มีความอดทน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีฐานทดสอบกำลังใจ จำนวน 3 ฐาน และได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก ศปภอ.ทบ.4  จำนวน 3 นาย เป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรมสันทนาการ  ผลการปฎิบัติกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย