โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ : 2021-01-07
สถานที่ : ุโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มีมติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ปิดสถานศึกษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-18 ม.ค. 64 ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน