โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ : 2020-10-30
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ทางด้านวัฒนธรรมและการสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป  โดยให้นักเรียนและคุณครู ได้ประดิษฐ์กระทงร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทาง DLTV การมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสีภาพกระทง ของระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 และการสาธิตการลอยกระทง ในสระน้ำจำลองที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้