โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : ผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 พบน้อง
วันที่ : 2020-10-28
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

   เมื่อ 28 ต.ค.63, 1000 พ.ท.ปัตตะพล  ประพันธ์  ผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 ร่วมกับ นศท. พบน้อง และจัดกิจกรรมนันทนาการ กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต โดยการเลี้ยงอาหารว่าง ขนม นม และ ไฮศครีม ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จว.ส.ฎ.