โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ตามโครงกรของ มทบ.๔๕
วันที่ : 2020-09-10
สถานที่ : วัดวิภาวดีกาญจนาราม
รายละเอียด :

เมือเวลา 9.30 น. โรงเรียนอนุบาลค่ายฯ ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ร่วมกับครูและผู้บริหารของโรงเรียน 

ร่วมกิจกรรม "หิ้วปินโตเข้าวัด" ตามโครงการของ มทบ.๔๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและสืบสานวัฒนธรรมไทย เคารพในพระพุทธศาสนา