โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ : 2020-07-10
สถานที่ : ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

เมื่อเวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ได้นำนักเรียน อนุบาล 3  จัดกิจกรรมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพี่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา