โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมขนมและอาหารไทย ตามโครงการรักความเป็นไทย (ขนม)
วันที่ : 2020-09-08
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

เมื่อเวลา 09.30 - 10.00 น. ทางโรงเรียนจัดการสอนผ่านช่องทางถ่ายทอดสด สามารถเรียนรู้ได้ทุกห้องเรียน 

       กิจกรรมขนมและอาหารไทยนี้ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักความเป็นไทย รู้จักขนมไทย และวิธีการทำขนมไทยมากขึ้น และฝึกการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก