โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : ชุดสารวัตโควิดเข้าตรวจโรงเรียน
วันที่ : 2020-08-17
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 1400-1500 น.

ชุดตรวจสารวัตร COVID-19 ปฏิบัติหน้าที่สุ่มตรวจ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45 ตามมาตรการป้องกัน​ COVID-19 (เนื่องจากเป็นวันแรกที่เปิดให้นักเรียนมาเรียนครบทุกคน)

สรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. หน่วยมีมาตรการ social distancing ได้แก่ สัญลักษณ์เพื่อนั่งเว้นระยะห่าง และป้ายเตือนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

2. คุณครูและบุคลากร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงนักเรียน มีหน้ากากอนามัยและแก้วน้ำเป็นของใช้ส่วนตัว

3. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือตามจุดต่างๆ

4. มีแบบบันทึกการเดินทางออกนอกพื้นที่ของนักเรียนทั้งในและนอกจังหวัด โดยให้ผู้ปกครองนำมาส่งทุกวันจันทร์

5. จำกัดการเข้าออก โดยให้ผู้ปกครอง ส่งเด็กนักเรียนแค่ภายนอกโรงเรียนเท่านั้น