โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ : 2020-07-15
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 15และ วันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ฝ่ายส่งเสริมโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 

ได้เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจเหา ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ให้กับเด็กๆ