โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่๑๐
วันที่ : 2020-07-24
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

ปลูกฝังให้เด็กมีความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์