โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมไหว้ครู
วันที่ : 2020-07-23
สถานที่ : ณ พุทธศาสนสถาน
รายละเอียด :

เพื่อปลูกฝังให้เด็กน้อมเคารพ ครูบาอาจารย์ ระลึกถึงพระคุณคุณครู