โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันที่ : 2020-08-21
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
รายละเอียด :

เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักในวัฒนธรรมไทย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น