โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798


ผู้บริหารสถานศึกษา

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

พ.อ.หญิง นิศากร บุญชรัตน์

ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

นาง จุรีรัตน์ มากบุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

นางสาว รัฎฐาธิป นิลสังข์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

Link หน่วยงานอื่น ๆ


คำขวัญประจำโรงเรียน

      พัฒนาการดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์                       ยิ้มแย้ม   แจ่มใส   ไหว้สวย

เอกลักษณ์                      ชุดทหาร  การกีฬา

อักษรย่อของโรงเรียน     ว.ส.

สีประจำโรงเรียน              เขียว - ขาว

              สีเขียว  หมายถึง ความเจริญงอกงาม เปรียบได้กับพัฒนาการของเด็กที่พร้อมจะเจริญเติบโต  งอกงาม     เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                สีขาว  หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของเด็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่น 14
  สถานที่ :ณ สโมสรนายทหาร ค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 7 เมษายน 2564

  ดูเพิ่มเติม >>

  ทัศนศึกษา พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
  สถานที่ :ค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 26 มีนาคม 2564

  ดูเพิ่มเติม >>

  กิจกรรมค่ายลูกเสือ
  สถานที่ :ุโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 19 มีนาคม 2564

  ดูเพิ่มเติม >>

  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  สถานที่ :ุโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 7 มกราคม 2564

  ดูเพิ่มเติม >>

  ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
  สถานที่ :ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคใต้
  วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563

  ดูเพิ่มเติม >>

  กิจกรรมวันลอยกระทง
  สถานที่ :โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 30 ตุลาคม 2563

  ดูเพิ่มเติม >>

  ผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 พบน้อง
  สถานที่ :โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 28 ตุลาคม 2563

  ดูเพิ่มเติม >>

  กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
  สถานที่ :โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 15 กันยายน 2563

  ดูเพิ่มเติม >>

  กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ตามโครงกรของ มทบ.๔๕
  สถานที่ :วัดวิภาวดีกาญจนาราม
  วันที่ : 10 กันยายน 2563

  ดูเพิ่มเติม >>

  กิจกรรมขนมและอาหารไทย ตามโครงการรักความเป็นไทย (ขนม)
  สถานที่ :โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
  วันที่ : 8 กันยายน 2563

  ดูเพิ่มเติม >>

สถานที่ตั้ง:

230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรศัทพ์:

077-206798